Jafnlaunastefna Orkubús Vestfjarða ohf

1. Tilgangur og gildissvið

Markmið með jafnlaunastefnu OV er að tryggja að allt starfsfólk njóti sömu kjara fyrir sömu og/eða jafn verðmæt störf.

2. Ábyrgð

Orkubússtjóri ber ábyrgð á að jafnlaunastefna Orkubúsins standist lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

3. Framkvæmd

Orkubúið mun:

  • innleiða, skjalfesta og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi.

  • fylgja viðeigandi lögum og reglum sem gilda um jafnlaunavottun á hverjum tíma.

  • framkvæma árlega launagreiningu sem gefur til kynna hvort um kynbundinn launamun sé að ræða.

  • framkvæma innraeftirlit árlega.

  • bregðast við óútskýrðum launamun skv. VR 04 Umbætur.

  • kynna árlega fyrir starfsmönnum niðurstöður úttekta og launagreiningar á kynbundnum launamun.

  • birta jafnlaunastefnu sína á innri og ytri vef fyrirtækisins og kynnir hana fyrir öllu starfsfólki.