Jafnlaunastefna

1. Tilgangur og gildissvið

Markmið með jafnlaunastefnu OV er að tryggja að allt starfsfólk njóti sömu kjara fyrir sömu og/eða jafn verðmæt störf.

2. Ábyrgð

Orkubússtjóri ber ábyrgð á að jafnlaunastefna Orkubúsins standist gildandi lög, hverju sinni, um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

3. Framkvæmd

Orkubúið mun:

» innleiða, skjalfesta og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi.

» fylgja viðeigandi lögum og reglum sem gilda um jafnlaunavottun á hverjum tíma.

» framkvæma árlega launagreiningu sem gefur til kynna hvort um kynbundinn launamun sé að ræða.

» framkvæma innraeftirlit árlega.

» bregðast við óútskýrðum launamun skv. VR 04 Umbætur.

» kynna árlega fyrir starfsmönnum niðurstöður úttekta og launagreiningar á kynbundnum launamun.

» Birta jafnlaunastefnu sína á innri og ytri vef fyrirtækisins og kynnir hana fyrir öllu starfsfólki.