Vottanir og staðlar

BSI.jpg

 

ISO 9001 og ÍST 85.
Orkubú Vestfjarða hefur fengið vottun á starfsemina samkvæmt gæðastjórnunarkerfinu ISO 9001:2015 frá British Standards Institute, BSI.
Jafnréttisstofa hefur staðfest að Orkubú Vestfjarða uppfylli kröfur laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Orkubú Vestfjarða hefur fengið jafnlaunavottun ÍST 85:2012 frá British Standards Institute, BSI.

HMS_Logo_RGB_Blue_horizontal.png

 

Öryggisstjórnunarkerfi.
Orkubú Vestfjarða hefur komið sér upp innra öryggisstjórnunarkerfi sem uppfyllir skilyrði laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga. Öryggisstjórnunarkerfið er tekið út af faggiltri skoðunarstofu á þriggja ára fresti. Kerfið er vottað af mannvirkjastofnun. Orkubú Vestfjarða var fyrsta rafveitan sem fékk viðurkennt öryggisstjórnunarkerfi árið 1999.

innra_eftirlit_loggilding_midi.png

 

Innra eftirlit.
Orkubú Vestfjarða hefur staðist úttekt á kerfi fyrir innra eftirlit í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 1061/2008 um mælifræðilegt eftirlit með raforkumælum. Orkubú Vestfjarða er veitt heimild frá Neytendastofu til að nota innra eftirlit í stað löggildinga standist fyrirtækið árlega úttekt. Orkubú Vestfjarða var fyrsta dreifiveitan sem var veitt þessi heimild árið 2010.

Orkubú Vestfjarða hefur staðist úttekt á kerfi fyrir innra eftirlit í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 561/2012 um mælifræðilegt eftirlit með varmaorkumælum. Orkubú Vestfjarða er veitt heimild frá Neytendastofu til að nota innra eftirlit í stað löggildinga standist fyrirtækið árlega úttekt.