Hækkun á verðskrám Orkubús Vestfjarða 1. janúar 2010

05. janúar 2010

Þann 7. desember 2009 ákvað stjórn OV að hækka verðskrár fyrirtækisins frá og með 1. janúar 2010 sem hér segir:

Verðskrá fyrir raforkudreifingu.

Verðskrá fyrir raforkudreifingu hækkar að jafnaði um 10%. Tengigjöld eru óbreytt að sinni.

Hækkun þessi er m.a. rökstudd með vísan til verðlagshækkana frá síðustu breytingu verðskrárinnar 1/3 2009. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 6,4% síðustu 10 mánuði. Ennfremur er vísað til 10% hækkunar á flutningsgjaldskrá Landsnets 1/8 s.l. en sú hækkun kallar á rúmlega 3% hækkun á dreifigjaldskrám OV til að mæta útgjöldum af þeim sökum. Einnig er bent á að tekjur OV af raforkudreifingu hafa alla tíð verið vel undir leyfilegum tekjumörkum en með þessari hækkun færist OV örlítið nær tekjumörkunum.

Orkustofnun hefur samþykkt hina nýju verðskrá.

Verðskrá fyrir rafmagnssölu.

Verðskrá fyrir rafmagnssölu hækkar að jafnaði um 6%.

Hækkun þessi er rökstudd með vísan til boðaðrar hækkunar Landsvirkjunar  um 4,4% 1/1 2010 og verðlagshækkana seinni hluta árs 2009.

Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar í Mjólkárvirkjun og af þeim sökum er lögð til ívið meiri hækkun en verðlagsforsendur gefa tilefni til. Þrátt fyrir þessa hækkun er OV með lægra auglýst verð en Orkusalan og HS-Orka.

Verðskrá fyrir hitaveitur.

Verðskrá fyrir hitaveitur hækkar að jafnaði um 8%. Tengigjöld eru óbreytt að sinni.

Hækkun þessi er m.a. rökstudd með vísan til verðlagshækkana frá síðustu breytingu verðskrárinnar 1/3 2009. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 6,4% síðustu 10 mánuði.

Þá er ennfremur bent á að Orkubú Vestfjarða boraði vinnsluholu fyrir heitt vatn í Tungudal við Skutulsfjörð á haustmánuðum 2008. Borverkið kostaði um180 Mkr. en árangur af borun varð því miður enginn. Af láni Orkusjóðs til verksins voru 90 Mkr.  felldar niður en mismuninn 90 Mkr. þurfti Orkubú Vestfjarða að taka á sig.

Iðnaðarráðuneytið hefur staðfest hina nýju verðskrá og auglýst hana í Stjórnartíðindum

Verðskrárnar eru birtar á heimasíðu OV, www.ov.is.

26. ágúst 2019

Borun eftir jarðhita ber árangur

Leit á vegum Orkubús Vestfjarða að auknum jarðhita að Laugum í Súgandafirði hefur nú borið árangur...

22. maí 2019

Ársreikningur 2018  samþykktur

Ársreikningur Orkubús Vestfjarða ohf fyrir árið 2018 var samþykktur á aðalfundi félagsins í gær...

13. maí 2019

Ársfundur Orkubús Vestfjarða 2019

Opinn ársfundur Orkubús Vestfjarða verður haldinn á Hótel Ísafirði þriðjudaginn 21. maí kl. 12:00