Hækkun á verðskrám Orkubús Vestfjarða 1. janúar 2010

05. janúar 2010

Þann 7. desember 2009 ákvað stjórn OV að hækka verðskrár fyrirtækisins frá og með 1. janúar 2010 sem hér segir:

Verðskrá fyrir raforkudreifingu.

Verðskrá fyrir raforkudreifingu hækkar að jafnaði um 10%. Tengigjöld eru óbreytt að sinni.

Hækkun þessi er m.a. rökstudd með vísan til verðlagshækkana frá síðustu breytingu verðskrárinnar 1/3 2009. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 6,4% síðustu 10 mánuði. Ennfremur er vísað til 10% hækkunar á flutningsgjaldskrá Landsnets 1/8 s.l. en sú hækkun kallar á rúmlega 3% hækkun á dreifigjaldskrám OV til að mæta útgjöldum af þeim sökum. Einnig er bent á að tekjur OV af raforkudreifingu hafa alla tíð verið vel undir leyfilegum tekjumörkum en með þessari hækkun færist OV örlítið nær tekjumörkunum.

Orkustofnun hefur samþykkt hina nýju verðskrá.

Verðskrá fyrir rafmagnssölu.

Verðskrá fyrir rafmagnssölu hækkar að jafnaði um 6%.

Hækkun þessi er rökstudd með vísan til boðaðrar hækkunar Landsvirkjunar  um 4,4% 1/1 2010 og verðlagshækkana seinni hluta árs 2009.

Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar í Mjólkárvirkjun og af þeim sökum er lögð til ívið meiri hækkun en verðlagsforsendur gefa tilefni til. Þrátt fyrir þessa hækkun er OV með lægra auglýst verð en Orkusalan og HS-Orka.

Verðskrá fyrir hitaveitur.

Verðskrá fyrir hitaveitur hækkar að jafnaði um 8%. Tengigjöld eru óbreytt að sinni.

Hækkun þessi er m.a. rökstudd með vísan til verðlagshækkana frá síðustu breytingu verðskrárinnar 1/3 2009. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 6,4% síðustu 10 mánuði.

Þá er ennfremur bent á að Orkubú Vestfjarða boraði vinnsluholu fyrir heitt vatn í Tungudal við Skutulsfjörð á haustmánuðum 2008. Borverkið kostaði um180 Mkr. en árangur af borun varð því miður enginn. Af láni Orkusjóðs til verksins voru 90 Mkr.  felldar niður en mismuninn 90 Mkr. þurfti Orkubú Vestfjarða að taka á sig.

Iðnaðarráðuneytið hefur staðfest hina nýju verðskrá og auglýst hana í Stjórnartíðindum

Verðskrárnar eru birtar á heimasíðu OV, www.ov.is.

02. júní 2023

Úthlutun samfélagsstyrkja Orkubús Vestfjarða 2023

Orkubú Vestfjarða hefur úthlutað samfélagsstyrkjum 2023.

30. maí 2023

Hagnaður af rekstri Orkubúsins

Orkubú Vestfjarða skilaði 196 millj. króna hagnaði á árinu 2022 í samanburði við 329 millj...

22. maí 2023

Opinn ársfundur Orkubús Vestfjarða 2023

Opinn ársfundur Orkubús Vestfjarða verður haldinn í Edinborgarhúsinu á Ísafirði fimmtudaginn...