Orkubú Vestfjarða fyrst til að fá viðurkenningu á innra eftirliti með raforkumælum

19. mars 2010

Raforkumælar eru samkvæmt lögum undir opinberu eftirliti Neytendastofu. Reikningar fyrir rafmagnsnotkun verða að vera réttir og mælarnir í lagi. Löggilding mælitækis felur í sér staðfestingu Neytendastofu að mælirinn mæli rétt. Almenna reglan er að mælitæki, sem notuð eru í viðskiptum, ber að löggilda og eru þau þá undir eftirliti Neytendastofu. Í lögum sem samþykkt voru á Alþingi árið 2006 var í fyrsta sinn veitt heimild fyrir því að fyrirtæki sem selja vöru eða þjónustu geti sett upp eigið innra eftirlitskerfi vegna mælinga sem sé jafngildi löggildingu frá Neytendastofu. 
Neytendastofa og Orkubú Vestfjarða eru sammála um að innra eftirlit sé hagkvæm leið fyrir umsýslu mæla og eftirlit með mælingum, sem neytendur geta treyst. Orkubú Vestfjarða hefur nú fyrst allra dreifiveitna sett upp innra gæðakerfi á grundvelli reglna frá Neytendastofu og mun framvegis taka ríkari ábyrgð á framkvæmd mælinga Orkubúsins. Starfsmenn Neytendastofu og Orkubús Vestfjarða hafa unnið saman að þessu verkefni í rúmt ár.
Innra eftirlitið er tekið út árlega af hálfu Neytendastofu. Við innra eftirlit er notuð sérstök úrtaksaðferð við val á mælum til prófunar hjá óháðri faggiltri prófunarstofu.  Öll gögn um úttektir og prófanir mæla eru aðgengilegar fyrir Neytendastofu.

Orkubú Vestfjarða er fyrsta dreifiveitan sem fær formlega viðurkenningu Neytendastofu til innra eftirlits með raforkumælum.  Vonir standa til þess að framtak Orkubús Vestfjarða geti rutt brautina að því að fleiri dreifiveitur nýti sér kosti þess að nota fremur innra eftirlit með mælitækjum sem fengið hefur staðfestingu Neytendastofu.

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu afhenti í dag 19. mars formlega heimild Kristjáni Haraldssyni orkubússtjóra til handa Orkubúi Vestfjarða til innra eftirlits með raforkumælum.

201003-2-1.jpg

13. janúar 2020

Breyting á verðskrá fyrir dreifingu og sölu á raforku

Verðskrá Orkubús Vestfjarða fyrir dreifikostnað á raforku hækkaði um áramótin um 2,5% bæði...

12. janúar 2020

Staðan á suðursvæði

Um klukkan 23:00 voru flestir notendur komnir með straum með varaaflskeyrslu og síðustu notendur...

13. desember 2019

Orkubúið - alltaf nýjustu upplýsingar strax !

Í óveðrinu undanfarna daga hafa margir nýtt sér þann möguleika að fylgjast með mikilvægum...