Af starfsemi Orkubúsins 2020

04. janúar 2021

Orkubú Vestfjarða sendir Vestfirðingum og öðrum viðskiptavinum hátíðarkveðjur með óskum um farsæld á nýju ári, um leið og stiklað er á stóru í starfsemi fyrirtækisins á árinu 2020.

Árið byrjaði með látum
Flestum er það í fersku minni sem á gekk í veðrinu í desember 2019, þegar bæði flutnings- og dreifikerfi raforku á Íslandi varð fyrir miklu tjóni.  Kerfi Orkubúsins kom vel út úr þeim óveðurskafla, en nýtt áhlaup í janúar 2020 setti flutningskerfið á Vestfjörðum úr skorðum og þá sérstaklega tengivirki Landsnets í Breiðadal.  Það olli þó einnig ísingu með tilheyrandi straumleysi í fleiri tengivirkjum á norðanverðum Vestfjörðum.  Dreifikerfi Orkubúsins fór því ekki varhluta af vandamálum vegna snjóa og ísingar, m.a. í aðveitustöð Orkubúsins á Patreksfirði. 

Langvarandi straumleysi í aðveitustöð Landsnets í Breiðadal undirstrikaði ákveðinn veikleika í kerfi Orkubúsins í Önundarfirði, þar sem dreifikerfi veitunnar í Önundarfirði var ekki fullkomlega aðskilið tengivirki Landsnets.  Þá kom einnig í ljós að varaafl á Flateyri var ekki nægjanlegt til að mæta svo löngu straumleysi í Breiðadal. 

Aukning afhendingaröryggis
Í framkvæmdaáætlun ársins 2020 var lögð mikil áhersla á að auka afhendingaröryggi raforku á veitusvæðinu.  Aukin áhersla var á aðveitustöðvar og afhendingaröryggi í þéttbýli, en á undanförnum árum hefur dreifbýlið haft hvað mestan forgang.  Áfram var þó unnið að stórum verkefnum í dreifbýlinu.  Á árinu hefur Orkubú Vestfjarða varið alls um 600 m.kr. til framkvæmda.

Dýrafjörður - Þingeyri
Í framhaldi af opnun Dýrafjarðarganga náðist mikilvægur áfangi fyrir dreifikerfið í Dýrafirði, með tengingu jarðstrengs Orkubúsins frá Mjólká að Þingeyri, en Þingeyri er einnig tengd Mjólká um Hrafnseyrar- og Þingeyrarlínu.  Með tvöföldun tengingar við Þingeyri opnaðist möguleiki á að flytja þá færanlegu varaaflsstöð sem þar hefur verið staðsett undanfarin ár og verður hún sett niður á Flateyri til eflingar varaaflsins þar.  Stöðina er hægt að færa til Þingeyrar eða til annarra staða hvenær sem er, til að mæta hugsanlegum uppákomum í kerfinu.  Stefnt er að því að færa stöðina til Flateyrar nú í janúar. 

Önundarfjörður - Flateyri
Í Önundarfirði hefur rekstraröryggi dreifikerfisins verið aukið verulega í ár, með því að búið er að aðskilja aðveitustöð Orkubúsins í Breiðadal frá aðveitustöð Landsnets.  Það gefur möguleika á að nýta þær smávirkjanir sem eru í Önundarfirði, með varaafli Orkubúsins á Flateyri, ef tengivirki Landsnets er straumlaust.   Þá hefur dreifikerfið í Önundarfirði verið eflt með því að lagður var jarðstrengur út í Valþjófsdal.

Sunnanverðir Vestfirðir
Unnið var að plægingu jarðstrengs frá Sauðlauksdal í Örlygshöfn.  Þá var unnið stórt verkefni við stækkun heimtaugar fyrir Kalkþörungaverksmiðjuna á Bíldudal og vinna var hafin við endurnýjun tengivirkis og stækkun spennis í aðveitustöð á Patreksfirði.  Lokið var við að leggja og tengja jarðstreng að Flókalundi, en þar var einnig tekin í notkun hraðhleðslustöð fyrir rafbíla í sumar. 

Drangsnes - Reykhólasveit
Sett var upp nýtt rofahús og ný spóla í Reykhólasveit, sem auka mun afhendingaröryggi þar, sérstaklega í þeim tilfellum að keyra þarf varaafl.  Sá hluti Drangsneslínu sem helst hefur valdið straumleysi í vondum veðrum var einnig settur í jarðstreng nú í byrjun vetrar.

Súgandafjörður
Ný borhola sem boruð var í Súgandafirði 2019, var tekin í notkun í vor.  Afköst holunnar eru margföld afköst þeirrar borholu sem fyrir var og stefnt er að því að hægt verði að nota einungis jarðhita til upphitunar á Suðureyri í framtíðinni.  Hingað til hefur rafketill verið notaður til að skerpa á jarðhitavatninu til að tryggja nægan hita í kerfinu.  Aukin afköst borholunnar gefa m.a. möguleika á aukinni iðnaðarstarfsemi sem nýtir heitt vatn.

Slys í Breiðadal
Því miður varð það ekki svo að árið yrði slysalaust hjá fyrirtækinu.  Mikinn skugga bar á starfsemi Orkubúsins þegar starfsamaður slasaðist alvarlega við störf sín í tengivirki Landsnets og Orkubúsins í Breiðadal í september.  Snör handtök þeirra sem voru á staðnum og viðbragðsaðila skiptu þá sköpum við björgunina.  Þakkir eru færðar þeim sem þar áttu í hlut.  Starfsmaðurinn liggur enn á sjúkrahúsi og hefur þar fengið frábæra umönnun.  Fyrir liggur að endurhæfingarferlið verður langt og strangt.  Allir starfsmenn og stjórnendur Orkubúsins bera þá von í brjósti að starfsmaðurinn megi ná góðum bata á nýju ári og færi ég honum og fjölskyldunni hugheilar batakveðjur fyrir hönd okkar allra.

Verkefnin framundan
Á árinu 2021 verður m.a. haldið áfram við endurnýjun á spennum og aðveitustöð OV bæði á Patreksfirði og á Keldeyri í Tálknafjarðarbotni.  Þá verða settar upp þrjár nýjar 150 kW hraðhleðslustöðvar á vegum Orkubúsins auk nokkurra minni hleðslustöðva fyrir rafbíla.  Unnið verður að því að færa dreifikerfið í Gufudalssveitinni í jörð samhliða verkefnum í vegagerð auk fjölmargra annarra verkefna.

Gleðilegt nýtt ár!

Ísafirði 30. 12. 2020
Elías Jónatansson, orkubússtjóri

13. maí 2021

Friðlýsingarskilmálar þjóðgarðs – þörf á upplýstri umræðu

Orkubú Vestfjarða (OV) hefur ritað sveitarfélögum á Vestfjörðum ásamt Vestfjarðastofu, bréf vegna...

30. mars 2021

Úthlutun samfélagsstyrkja Orkubús Vestfjarða 2021

Alls bárust 78 umsóknir og að þessu sinni voru veittir 53 styrkir samtals að fjárhæð kr. 5.000.000.

25. febrúar 2021

Gengið verður til samninga um sölu á hlut Orkubúsins í Landsneti

Orkubú Vestfjarða hefur samþykkt viljayfirlýsingu um að hefja viðræður um sölu á 5,98% eignarhlut...